T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Troia Müzesi Mimari Proje Yarışması Sonuç İlanı

TROİA MÜZESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SONUÇ İLAN METNİ

       UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve yaklaşık 5000 yıllık geçmişi olan Troia Ören Yeri'nden çıkarılan arkeolojik eserlerin korunmasına ve sergilenmesine yönelik Çanakkale'nin Tevfikiye Köyü'nde yapılacak Troia Müzesi için mimari proje elde edilmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce düzenlenmiş olan Troia Müzesi Ulusal Mimari Proje Yarışması 24.01.2011 tarih ve 27825 sayılı Resmi gazete'de yayımlanarak ilan edilmiştir.
       Yarışma Seçici Kurulunda; Danışman Seçici Kurul Üyesi olarak Osman Murat SÜSLÜ (Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü), Prof. Dr. Ernst PERNICKA (Troia Kazı Başkanı), Doç. Dr. Rüstem ASLAN (Arkeolog), Prof. Dr. Baykan GÜNAY (Şehir Plancısı); Asli Seçici Kurul Üyesi Cengiz BEKTAŞ (Yüksek Mühendis Mimar), Cafer BOZKURT (Yüksek Mühendis Mimar), Han TÜMERTEKİN (Mimar), Emine Fatma ÖĞÜN (Mimar), Doç. Dr. Ayşen SAVAŞ (Mimar), Murat TABANLIOĞLU (Mimar), Prof. Dr. Ali İhsan ÜNAY (İnşaat Mühendisi); Yedek Seçici Kurul Üyesi olarak Prof. Dr. Afife BATUR (Mimar), Doç. Dr. Mehmet Halis GÜNEL (İnşaat Mühendisi), Erdal CİVELEK (Mimar), Yrd. Doç. Dr. Hasan Fırat DİKER (Mimar) yer almışlardır.
       Söz konusu yarışma kapsamında, 280 adet şartname, 241 adet yer görme belgesi alınmış; Yarışma Raportörlüğüne 132 adet proje teslim edilmiştir. Yarışma sonuçları, Seçici Kurul'un 27 - 29 Mayıs 2011 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleşen değerlendirme toplantıları sonucunda belirlenmiştir. Jüri Raporu uyarınca; verilen ödüller ve sahipleri aşağıdaki listede yer almaktadır.

Birinci Ödül :
       Ömer Selçuk BAZ (Mimar - Ekip Başı)
       Okan BAL (Şehir Plancısı)
       Cenk KURTEL (İnşaat Mühendisi)
       Mehmet YILMAZ (Makine Mühendisi)
       Berrin YAVUZ (Elektrik Mühendisi)

İkinci Ödül
       Ercan AĞIRBAŞ (Yüksek Mimar, Şehir Plancısı)

Üçüncü Ödül
       Kutlu İnanç BAL (Mimar - Ekip Başı)
       Hakan EVKAYA (Mimar)
       Cengiz GÜNDEMİR (Mimar)

Mansiyon
       Ahmet TERCAN (Mimar-Ekip Başı)
       Nedim Erdal ÖZYURT (Mimar)
       Aykut KÖKSAL (Mimar)

       Esin TERCAN (Mimar)
       Bahadır SARGIN (Mimar)
       Ramazan KURT (İnşaat Mühendisi)
       Turgut BOZKURT (Makine Mühendisi)
       Yaşar HELVAYİYEN (Elektrik Mühendisi)

Mansiyon
       Tolga İLTİR (Mimar-Ekip Başı)
       Fatih TAŞ (Mimar)
       B.Kaan DURAN (Mimar)
       Necdet DEMİREL (İnşaat Mühendisi)
       Tevfik KÖROĞLU (Makina Mühendisi)
       Ali Safi ÖZTÜRK (Elektrik Mühendisi) 

Mansiyon
       Erhan YILDIZ (Mimar - Ekip Başı)
       Selahattin TÜYSÜZ (Yüksek Mimar)
       Yusuf Burak DOLU (Yüksek Mimar)
       Güven ÖZER (İnşaat Mühendisi)
       Süleyman BASIKAR (Makina Mühendisi)
       Derviş BOZ (Elektrik Mühendisi)

Satın Alma
       Regaip ADEM (Mimar - Ekip Başı)
       Aynur KOTİL (Mimar)
       Yüksel AYAZ (İnşaat Mühendisi)
       Necdet BEKTAŞ (Elektrik Mühendisi)
       Murat ZURNACI (Makina Mühendisi)

Satın Alma
       Ercan AĞIRBAŞ (Yüksek Mimar, Şehir Plancısı)

Satın Alma
       Levent ARIDAĞ (Mimar - Ekip Başı)
       Fitnat CİMŞİT (Mimar)
       Kamil KAPTAN (Mimar)

       Söz konusu yarışmanın sergisi 31 Mayıs - 6 Haziran 2011 tarihleri arasında Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak olup 6 Haziran 2011 tarihinde saat 18:00'de Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde Kolokyum düzenlenecektir.